Kategori: Økonomisk besparelse

INNOVATION SKAL GIa�� MENING!

Den offentlige og den private sektor er begge i hastig forandring. Effektivisering og udvikling stA?r hA?jt pA? dagsordenen pA? grund af en presset verdens- og samfundsA?konomi.