Kategori: Nyhed

Antropologernes blik på SKAM

HVORFOR ER SKAM SA� DRITTKUL?

Skam er en af tidens helt store serier skrevet og instrueret af Julie Andem. Norge har virkelig markeret sig med en nordisk netdramaserie, der fanger en bred mA?lgruppe af seere pA? tvA�rs af alder og landegrA�nser. Det er serien, der fA?r os alle til at drA?mme os tilbage til gymnasietiden a�� en tid der for […]

EN VISION OM POSITIV INTEGRATION

Siden vi i Danmark i sommeren 2015 oplevede, at der gik flygtninge ved motorvejene, er det for alvor gA?et op for mange, at flygtningestrA?mme og flygtning er noget, vi mA? forholde os til. Tonen i den offentlige debat har til tider vA�ret hA?rd, og det er svA�rt at fA? A?je pA? menneskene bag kategorier som […]

Antropologers arbejde

Vi har i maj mA?ned besA?g af Jazmin MA?lgaard Cullen, somA�er en del af et stA?rre forskningsprojekt under navnet ‘The Practice of Anthropology: People and Ideas in Action’, hvor der er fire forskere tilknyttet fra Institut for Antropologi, KA?benhavns Universitet. Hun skal fA?lges vores antropologer i deres arbejde som konsulenter.Overordnet set vil forskerholdet gerne se […]

Ny planlov a�� en drA�ber eller skaber af byliv?

Regeringens udspil om at liberalisere planloven bringer forskellige argumenter for og imod denne udvikling. Landdistrikternes FA�llesrA?d, Coop og De Samvirkende KA?bmA�nd mener, at A�ndringerne der vil bane vejen for stA?rre butikker, vil betyde butiksdA?d og faldende huspriser. Andre mener derimod, at A�ndringerne i planloven vil gavne landomrA?derne, da det sikrer den bedste samfundsudvikling ved ikke […]

GOD ARBEJDSKULTUR PA� GRA?NLANDSK

Hvad skal der til for at skabe et godt arbejdsmiljA? uden fravA�r? Hvad definerer i det hele taget arbejdskultur, og hvad er vigtigt for de grA?nlandske medarbejdere sA?vel som lederne for at have et godt sammenhA�ngende (arbejds)liv?A�Det har vi i lA?bet af den sidste uge vA�ret i felt i Sisimiut i GrA?nland for at undersA?ge […]

Lemvigegnens Landboforening pA? besA?g hos Antropologerne og pA? tur

Her torsdag og fredag har Lemvigegnens Landboforening vA�re pA? studietur pA? SjA�lland og i den forbindelse besA?gt Antropologerne. Lemvigegnens Landboforening er aktive i vindmA?lleopstilling. De hjA�lper landmA�nd/lodsejere med vindmA?lleprojekter, laver miljA?vurdering (VVM-rapporter) for opstillere, og de forsA?ger at hjA�lpe deres medlemmer og de borgere/naboer, der er omkring et mA?lleprojekt til at fA? indflydelse pA? processen […]

NA?r en produktionsvirksomhed inviterer antropologer indenfor

Hvad sker der nA?r man inviterer Antropologerne indenfor i sin produktionsvirksomhed, og fA?r dem til at kigge pA? og komme med input til en bedre kundeforstA?else? Det var gipsproducenten Knauf modige nok til at gA?re i efterA?ret 2015 hvilket resulterede i tre konkrete udviklingsspor, som hjA�lper dem til at forstA? entreprenA?rernes behov og skabe bedre […]

Hvad vil det sige at vA�re menneske? (FA?ljeton del 3:3)

Tredje del af vores lille fA?ljeton om menneskets historie handler om noget meget hverdagsnA�rt. Om hvad vi mennesker synes vi mA? og ikke mA?, nA?r vi er sammen. For hvad er egentlig okay og ikke okay, at vi gA?r nA?r vi omgA?s hinanden? Vi har endnu en TV-stjerne pA? tapetet her hos Antropologerne og glA�der […]

Hvad vil det sige at vA�re menneske? (FA?ljeton del 2:3)

Antropologi kommer af Antropos = Menneske og Logos = Viden, altsA? lA�ren om mennesket som socialt og kulturelt vA�sen. Antropologien er studiet af, hvordan mennesker interagerer, forhandler og tilpasser sig. Hvordan vi skaber kultur og samfund, og hvordan mennesker altid – men pA? forskellig vis – enten benytter eller udnytter naturen, sine omgivelser dvs. byerne, […]

At bygge til at bo, leve og arbejde i byen

Det gA?r TETRIS og i ugen har vi afleveret indsigterne fra en undersA?gelse af, hvordan man pA? bedste vis kan udforme fA�llesfaciliteter, der kan understA?tte fA�llesskabet og skabe kvalitet pA? bedste vis. Projektet er en forlA�ngelse af en opgave, vi lA?ste tidligere pA? A?ret, hvor vi undersA?gte dels, hvordan eksisterende bofA�llesskaber med fA�llesfaciliteter fungerer, hvordan […]