ANTROPOLOGERNES PROFIL // VI BRINGER KVALITATIVE METODER I SPIL

Vi har i september og oktober 2017 pA? Facebook vist og fortalt, hvordan vi bringer kvalitative metoder i spil til gavn for vores kunder. Find opslagene pA? Facebook, hvis du vil vide mere.

FA�lles for vores brug af de kvalitative metoder pA? tvA�rs af projekter er, at vi benytter disse metoder til at skabe dyb forstA?else indenfor de emner og mA?lgrupper som vores kunder A?nsker viden om. Vi indsamler data ved at gA? i felt, hvorfra vi analyserer og formidler pA? levende og inddragende vis i visuelle og kortfattede leverancer. Altid med det formA?l at skabe dyb forstA?else og meningsfuld forandring.

 

FeltbesA?g giver fokuseret indblik i mA?lgruppernes hverdag

FeltbesA?g er et vigtigt element i de projekter, som vi udfA?rer. Vi mA?der typisk mennesker der hvor de bor, arbejder og har deres daglige gang for bedre at fA? indblik i deres liv og forstA? deres hverdag. Vi fA?lger typisk mennesker relevante for projektet i nogle timer, mA?ske ad flere omgange, hvor vi sammen med dem sA�tter fokus pA? den aktuelle kontekst og situation. Vi fA?r her via observation og interview indsigt i og forstA?else for deres oplevelser, erfaringer, bekymringer, glA�der og udviklingsforslag. Vi har visuelle, designede A?velser med, som vi inddrager undervejs i feltbesA?get sammen med den eller de personer, som er i centrum for feltbesA?get.

FeltbesA?g giver et godt grundlag for at kunne forbedre eller forandre en tilgang, et produkt eller en service. Vi har pA? forhA?nd rekrutteret udvalgte borgere, medarbejdere eller lignende, som kan belyse det emne, det produkt eller den service, som vi undersA?ger. Herved sikrer vi, at vi pA? relativt kort tid fA?r dybe indblik i forskellige individers oplevelser og erfaringer. Vi gA?r deres erfaringer levende. I tilfA�lde hvor mA?lgruppen er mere flygtig a�� brugere af et byrum fx a�� vil felt bestA? af, at vi opholder os det gA�ldende sted og dels observerer og dels har on-the-spot samtaler med reprA�sentative brugere pA? stedet.

Se videoen pA? Facebook, hvor Nina fortA�ller mere.

Fokusgrupper med mA?lrettede A?velser og dialogvA�rktA?jer

Vi skaber tryg og god stemning for informanterne ved at tilpasse rummet til den mA?lgruppe, som vi laver fokusgruppe med. Alle skal kunne komme til ordre og give deres holdninger og meninger til kende. Et veltilrettelagt program med A?velser bA?de enkeltvis og i plenum sikrer her, at deltagerne bliver guidet igennem processen. A?velserne har fokus pA? projektets kernespA?rgsmA?l, men er A?bent og eksplorativt formuleret og letter samtalerne i workshops. De giver fx mulighed for at belyse forskelle mellem handling og tale blandt deltagerne, altsA? de erkendte og ikke-erkendte behov og adfA�rd. Samtidig giver de et omfangsrigt og visuelt datamateriale, som vi og deltagerne kan forholde os til undervejs samt opsamle og analysere ud fra efter fokusgruppen.

Se videoen pA? Facebook, hvor Therese fortA�ller mere.

Strukturerede analyseprocesser skaber klare & levende indsigter

Vi er eksperter i hurtigt og effektivt at se mA?nstre i det datamateriale, som vi producerer og indsamler under feltbesA?g. Materialet er kvalitativt og ofte bredt og meget forskelligartet. Det bestA?r af egne feltnoter, billeder og videoklip, samt udfyldte A?velser med projektdeltagere. Derudover kan vA�re vigtige data fra indledende ‘desk research’, ekspertinterviews og indsigter fra eksisterende viden fra kunden.

Vi fA?r alle perspektiver fra felten med. Vi fA?r pejlet os ind pA? de vigtigste budskaber uden at miste rigdommen og de skA�ve stemmer. Vi fA?r tydeliggjort kerneindsigter samt udpeget centrale udviklingsspor, som enten vi eller kunder selv kan udvikle og arbejde videre med fremadrettet.

Se videoen pA? Facebook, hvor Meik fortA�ller mere.

Formidling af projektresultater fordrer forstA?else og forandring

Hos Antropologerne formidler vi projektresultater pA? mange mA?der og for forskellige af projekternes interessenter. Det kan vA�re formidling for alt fra en mindre ledergruppe til arrangementer for hele virksomheder og byer pA? borgermA?der, til lanceringsarrangementer og konferencer.

Vi bygger typisk vores oplA�g op ved dels at give indsigt i processen og dels at formidle projektets indsigter og resultater, sA? deltagerne fA?r det fulde billede fra felt til resultat. Vi hjA�lper igennem vores oplA�g vores kunder med at udbrede undersA?gelsens resultater, at forstA? behov og A?nsker hos deres mA?lgrupper og at sA�tte en retning for udvikling. Vi hjA�lper med at skabe forandring ved at sA�tte vores indsigter i kontekst.

Vi leverer altid et oplA�g i et let og visuelt format med citater, billeder og klare indsigter, der er nemt at dele videre. En blanding af opsummerede og konkluderende pointer pA? tvA�rs af data samt levende fortA�llinger og konkrete eksempler fra felt, der fA�nger og underholder.

Se videoen pA? Facebook, hvor Gitte fortA�ller mere.

Vi spotter tendenser og holder oplA�g

Udover at lave kvalitative undersA?gelser, sA? holder vi ogsA? foredrag om forskelligartede emner og tendenser. Vi sA�tter typisk kunders brA�ndende platform og virkelighed ind i et stA?rre samfundskontekst. Vi ser tendenser ud fra et blik pA? samfund, forbrug, udvikling og mennesker. Vi ser forbindelser mellem nyt og eksisterende med relevans for vores kunders opgaver, udfordringer og behov.

Vi sikrer en god sparringsproces med dig som kunde, sA? vi rammer plet med klare budskaber og en afdA�kning af blinde vinkler i forhold til jeres og deltagernes behov og horisont. OplA�gsformaterne tilpasser vi de behov I har og vi leverer alt fra morgen- og gA?-hjemmA?der til keynotes ved konferencer.

Se videoen pA? Facebook, hvor Rikke fortA�ller mere.

 

Antropologernes profil er ogsA? international

FA?lg med pA? Facebook frem til udgangen af november, hvor vi deler viden fra forskellige internationale konferencer. Samtidig fortA�ller vi om, hvordan vi samarbejder med andre fagligheder og vidensomrA?der bA?de i Danmark og ude i verden for at lA?se vores opgaver pA? bedste vis.

 

Tekst Janice S. Pedersen

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn