VI DESIGNER EUROPÆISKE OPENDATALABS // WE ARE DESIGNING EUROPEAN OPEN DATA LABS

opendatalab

Antropologerne er i disse dage til Open4Citizens projektmøde i Milano – dels via Skype. Vi stiller sammen med samarbejdspartnerne fra Aalborg Universitet, Dataproces, Experio Lab, Politecnico di Milano – Facoltà di Architettura, TU Delft og Fundació i2CAT skarpt på kernen i de OpenDataLabs som vi er ved at udvikle i vores 5 pilotbyer.

[ENGLISH TRANSLATION BELOW]

opendatalab

Vi er gået ind i anden af to årlange aktivitetsfaser og er ved at inddrage læring fra første runde af hackathons til at forbedre vores fælles tilgang til at klæde borgere på til at gøre brug af offentlig data til at forbedre deres services. Vi er fx blevet klogere på følgende: kommuners og andre samarbejdspartneres udfordringer i at stille relevant, brugbar data til rådighed for borgere; vigtigheden af stærke samarbejder med aktører der vil være med i at revolutionere tilgangen til offentlig data; og hvilke typer af sociale udfordringer det giver mening at løse ved hjælp af åben data.

Vi planlægger nye hackathons til efteråret for at afprøve og viderudvikle vores fem spirende OpenDataLabs. Vores fælles koncept med et netværk af labs med samme kernetilgang underbygges af en forbedret digital Open4Citizens platform.

Stiller du data til rådighed, er du nysgerrig på at bruge åben data til at løse en udfordring du har mht services, eller vil du/din institution deltage på anden vis? Læs mere om de enkelte OpenDataLabs, som du finder på hjemmesiden, og find ud af, hvordan du kan være med.

opendatalab

WE ARE DESIGNING EUROPEAN OPEN DATA LABS

Antropologerne is currently in Milan, meeting with our Open4Citizens project partners – in person and via Skype. Together with our project partners (see them above), we are honing in on the central concept of the OpenDataLabs that we are developing in our 5 pilot cities:
@opendatalab.barcelona, @OpendatalabCopenhagen, @opendatalabrotterdam, @O4CKarlstad, and @opendatalabMilano.

opendatalab

We have started the second yearlong phase of activity by including lessons learned from the the first round of hackathons to improve our common approach to empowering citizens to use open data to improve their services. For example, we better understand the following: municipalities’ and other collaborators’ difficulties in making relevant, usable data available for citizens; the importance of strong collaborations with actors who want to be part of revolutionizing the approach to open data; and which types of societal challenges it makes sense to solve using open data.

We are planning new hacakthons this autumn to test and further develop our five blossoming OpenDataLabs. Our common concept of a network of labs with the same core approach is supported by an improved digital Open4Citizens platform.

Do you make data available, are you curious about using open data to solve a challenge you have regarding your services, or do you/your organisation want to participate in some other way? Read more about the individual OpenDataLabs on our website, and find out how you can join us.

opendatalab

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn