KOBLINGSKOMPETENCER SOM ‘THE MISSING LINK’ I TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER

Antropologerne deltog mandag eftermiddag ved et gå-hjem-møde hos vores samarbejdspartner FREMFÆRD. Her fremlagde Henning Jørgensen, som er forsker ved CARMA (Aalborg Universitet), teorien bag begrebet koblingskompetencer og hvordan begrebet kan bruges i tværfagligt samarbejde i det offentlige.

koblingskompetencerBegrebet dækker over fire funktioner: Brobygger, kommunikation, koordination og kooperation, som alle bidrager til at forbedre samarbejdet på tværs af fagligheder og arbejdsområder på offentlige arbejdspladser.

Antropologerne skal de næste par måneder ud at besøge fire offentlige arbejdspladser, hvor vi undersøger og afdækker, hvordan medarbejdere og ledere samarbejder på tværs af etablerede skel og bevæger sig uden for det kendte terræn.

Vi glæder os til at besøge forskellige arbejdspladser på tværs af FREMFÆRDS arbejdsområder og undersøge, hvordan man samarbejder og sætter sin faglighed i spil – til gavn for både medarbejdere, ledelse og ikke mindst borgere.

koblingskompetencer

Hvis I som kommune er interesseret i at indgå i undersøgelsen som casekommune, må I meget gerne rette henvendelse til en af de to projektledere hos FREMFÆRD, hvor I også har mulighed for at høre nærmere om projektet.
Skriv til Jeanette Sandberg Bossen fra FOA på jsbo@foa.dk eller Ida Hagemann fra KL på idha@kl.dk

Læs mere om begrebet koblingskompetencer og FREMFÆRDS øvrige projekter på http://vpt.dk og skriv til os på info@antropologerne.com for mere information om Antropologernes projekter i det offentlige.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn