Et antropologisk blik udefra giver nye perspektiver på fremtiden

Der er mange udfordringer og potentialer i at skabe meningsfuld beskæftigelse for mennesker med komplekse funktionsnedsættelser. Derfor har Socialpædagogernes Landsforbund i samarbejde med Socialpædagogerne Øst og Bøgeskovgård Aktivitetscenter afholdt et Fremtidsværksted for medlemmer, politikere og andre interessenter for at diskutere visionerne for området. Målet var at accelerere udviklingen og skabe visioner for disse menneskers meningsfulde beskæftigelse gennem diskussion og vidensdeling. Fremtidsværkstedet blev afholdt på Bøgeskovgård Aktivitetscenter; et sted med mange kvaliteter, som andre steder kan blive inspireret af, men som – på linje med andre centre – oplever en udfordring i at formidle den gode historie om sig selv. Derfor trådte Antropologerne ind og fortalte om de aktiviteter, relationer og værdier, der knytter sig til Bøgeskovgård – baseret på et antropologisk blik udefra i form af et daglangt feltbesøg med deltagerobservation, fotos og uformelle interviews foretaget af en antropolog og en designer fra Antropologerne.

Med Antropologernes oplæg på Fremtidsværkstedet for Socialpædagogernes Landsforbund fik deltagerne nogle konkrete, hverdagsnære billeder og ord på, hvad der er meningsfuld beskæftigelse for borgere og medarbejdere på et sted som Bøgeskovgård Aktivitetscenter, og hvordan borgerinddragelse tager sig ud her. Formålet med oplægget var at give deltagerne et givtigt perspektiv, der kunne skabe indblik, fremme forståelse, styrke dialog og bygge bro mellem strategierne på området og udførelsen i praksis.

Læringer fra fremtidsværkstedet er beskrevet i bladet Socialpædagogen

Netop beskæftigelse er en af hovedtematikkerne i fagbladet Socialpædagogen udgivet 12. september 2014. I artiklen ‘Uden fælleskab og venskab går det galt’, fremgår en af de læringer, Antropologerne pegede på under oplægget på Fremtidsværkstedet: “Hvad nu hvis det var en tydelig del af arbejdslivet at være en god ven? At være til stede og sprede god stemning. Hvad nu hvis I (medlemmer af Socialpædagogernes Landsforbund) eksporterede det fra jeres aktivitetscentre? I kan lade omverdenen tanke op hos jer og hente energi og glæde, så der ses med nye briller og findes på nyt”.

Med oplægget og de refererede pointer i artiklen har Antropologernes senior designantropolog Katja Øder Schlesinger åbnet op for nye perspektiver og muligheder, der udfordrer til at bryde med vanetænkningen og tænke nye veje. Som det fremgår af artiklen i Socialpædagogen, kan et antropologisk blik udefra samtidig bruges som en påmindelse om at tage udgangspunkt i den konkrete virkelighed, der opleves af borgere og medarbejdere i hverdagen: “Med Katja Øder Schlesingers udefra-blik på Bøgeskovgård og de fire fortællinger i baghovedet kastede deltagerne sig ud i workshops, der alle rummede en kritik-, en utopi- og en virkeliggørelsesfase”

Hos Antropologerne håber og tror vi, at deltagerne blev så inspirerede, at der også handles og afprøves nye måder at gøre tingene på.

Du kan læse den fulde artikel med erfaringer fra Fremtidsværkstedet 2014 i bladet Socialpædagogen

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn